Zmaj

Indira Radić

Što se mora, znam, mora se.
Što je lako, tebi lako je.
Što je teško, meni teže je.
Što je tako, tako je.

Lepo se obuci i odlazi,
nek svi vide ko im dolazi.
Ne misli na nas i na kraj.
Budi uvek kao zmaj.

Ref.
Budi lep, budi jak,
za sve druge mrak.
Nemoj da me brukaš.
I da umrem ti ja,
ni to nije znak
da treba da kukaš.

Samo napravi krug,
za minut si tu
do našeg starog kraja.
Tu te čekaju još
dve karte za nas
do izgubljenog raja.

Da je vreme, znam, vreme je.
Što je bilo, uvek bilo je.
Što će biti, tebi pripada.
Meni više nikada.

Lepo se obuci i odlazi,
nek ti sve za rukom polazi.
Ne misli na nas i na kraj.
Budi uvek kao zmaj.


КОМЕНТАРИ
Вашият коментар