Lijepa Tena

Igor Cukrov

Bio sam oblak, lebdio.
Ni sunca nisam vidio, tebe čekao.
Bog te je meni poslao.
Od srca otkinuo svog da bi živio.
I čekao da ti meni daš čudo ljubavi.

Hej, draga. Hej, draga.
Suze u pamuk pretvaraš,
umorne oči odmaraš, začaraš.
Hej, lijepa. Hej, sveta.
Vodu u vino pretvaraš,
ti se moliš za sve nas, za sve nas.


КОМЕНТАРИ
Вашият коментар