Џипси сонг (Gipsy Song)

Vlatko Stefanovski

Шутка и Топаана имаат една мана
што не се во Индиjа.
За да види Кришна што е тоа живот
на весела долина.

Jас сум шетал, jас сум бил на запад.
Дури до Германиjа.
За да наjдам парче леб за мене и за
моjата фамилиjа.

Еj, да имам, ко што немам,
па да купам бел коњ.
И да jавам, дење ноќе,
и на jаве и на сон.

Секоj од нас има своjа ѕвезда,
што го прати дур е жив.
Кога свети jако, човек има среќа.
Кога гасне судбина.

Еj, да имам, ко што немам.
Ќе ти купам кревет.
За да спиеш ти со мене
иљада и една ноќ.


КОМЕНТАРИ
Вашият коментар