Текстове

Џипси сонг (Gipsy Song)


Џипси сонг (Gipsy Song)

Vlatko Stefanovski Шутка и Топаана имаат една мана што не се во Индиjа. За да види Кришна што е тоа живот на весела долина. Jас сум шетал, jас сум бил на запад. Дури до Германиjа. […]Прочети до края