Текстове

Zapisano je u vremenu


Zapisano je u vremenu

Nedeljko Bajić Baja Zapisano je u vremenu kakva je to ljubav bila. Kamo sreće za nas dvoje kad bi se nekom ponovila. Zapisano je u vremenu da se sećam, da se sećaš. Rekla si mi: […]Прочети до края