Текстове

Lijepa Tena


Lijepa Tena

Igor Cukrov Bio sam oblak, lebdio. Ni sunca nisam vidio, tebe čekao. Bog te je meni poslao. Od srca otkinuo svog da bi živio. I […]


Прочети до края